اردو مطالعاتی کنکور مشاوره غيرحضوري تدريس آنلاين
قبل از ثبت نام در دوره ها به نکته زیر توجه داشته باشید

دانش آموزان گرامی در صورتی که در دوره های قبلی گروه مشاوره ای آموزشی دکتر راعی ثبت نام کرده اید فقط لازم ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و سپس ثبت نام دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید.

ثبت نام در سایت

برای ثبت نام در دوره ها کافی است یکبار در سایت ثبت نام نمایید و پس از آن با نام کاربری و رمز عبور به تمامی دوره های ثبت نامی دسترسی داشته باشید

ثبت نام دوره هاي نکته و تست

زیست شناسی-بیوگرام

کد : 9979

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : اسماعیل گرامی

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/02/24

مهلت ثبت نام : 1399/05/31

زیست شناسی-نکته و تست کنکور تجربی

کد : 5998

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : استاد دلیران

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/16

فیزیک -نکته و تست کنکور ریاضی و تجربی

کد : 9926

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : اسماعیل امارم

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

زبان انگلیسی -نکته و تست عمومی کنکور

کد : 9927

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : پژمان عربشاهی

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 2,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

فیزیک -نکته و تست کنکور ریاضی و تجربی

کد : 9928

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : مرتضی سعیدفر

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

حسابان-نکته و تست کنکور ریاضی و تجربی

کد : 9929

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : فرزین عطاران

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

ریاضی تجربی-نکته و تست کنکور تجربی

کد : 9930

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : وهاب تقی زاده

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

ریاضی تجربی-نکته و تست کنکور تجربی

کد : 9931

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : علیرضا سید علی اکبر

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

هندسه و گسسته-نکته و تست کنکور ریاضی

کد : 9932

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : بابک روغنی

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

زبان انگلیسی -نکته و تست عمومی کنکور

کد : 9933

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : علی کربلایی

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 2,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

دین و زندگی-نکته و تست عمومی کنکور

کد : 9934

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : عسکر امیرکلایی اندی

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 2,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

فلسفه و منطق-نکته و تست کنکور انسانی

کد : 9935

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : حسین به آفرید

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

اقتصاد

کد : 9936

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : سید مجتبی طاهری

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

ریاضی انسانی-نکته و تست کنکور انسانی

کد : 9937

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : فرشاد ابوالقاسمی

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

شیمی-نکته و تست کنکور ریاضی و تجربی

کد : 9938

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : اکبر رضایی

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

شیمی-نکته و تست کنکور ریاضی و تجربی

کد : 9939

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : استاد صمدی

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

زیست شناسی-نکته و تست کنکور تجربی

کد : 9940

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : پوریا آبرون

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

زیست شناسی-نکته و تست کنکور تجربی

کد : 9941

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : اسماعیل گرامی

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

عربی-نکته و تست عمومی کنکور

کد : 9942

تعداد جلسات : 10جلسه

استاد : مریم سربندی

مبلغ قبل از تخفیف : 2,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 2,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

فیزیک -نکته و تست کنکور ریاضی و تجربی

کد : 9945

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : اردشیر هاشمی

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/15

حسابان-نکته و تست کنکور ریاضی

کد : 9985

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : استاد اعتمادی

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/16

فیزیک -نکته و تست کنکور ریاضی و تجربی

کد : 9986

تعداد جلسات : 15جلسه

استاد : استاد سعادتمند

مبلغ قبل از تخفیف : 3,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/04/17

مهلت ثبت نام : 1399/04/16

پشتیبانی

پشتیبانی